روابط EST Gee مع EST DeMike في شكل مرئي جديد لـ 'Never Scared'

يتصل EST Gee بـ EST DeMike في فيديو جديد لـ 'Never Scared' ، مأخوذ من Gee و 42 Dugg's 'Last Ones Left'.